Turistika, fauna, flóra

Svišť tatranský sediaci na skalách

Malebné prostredie Vysokých Tatier ponúka nespočetné množstvo aktivít, ktoré môžete absolvovať individuálne, v spoločnosti rodiny a priateľov. Vydajte sa na náročnejšiu vysokohorskú túru, relaxačnú prechádzku alebo objavujte fascinujúci svet zvierat a rastlín.

Ak si zvolíte turistiku, Tatrami sa môžete prejsť po turistických chodníkoch vyznačených značkami (červená, modrá, zelená, žltá). Podľa náročnosti jednotlivých úsekov sú rozdelené do niekoľkých skupín.

Označenia turistických trás

Červená – hrebeňové trasy
Modrá – diaľkové trasy
Zelená – prístupové trasy
Žltá – spojky medzi trasami iných farieb

Fauna a flóra Vysokých Tatier

V Tatrách okrem príjemnej klímy nájdete množstvo skvostných rastlín a živočíchov.

Evidujeme okolo 1400 druhov rastlín, medzi inými napríklad prvosienku pomúčenú, stračonôžku tatranskú, medvedík alpínsky, iskerník zakoreňujúci, iskerník vysokotatranský, očianku bezosťovú, klinček lesklý či mak tatranský. Väčšina územia je pokrytá ihličnatými lesmi, vo vysokých polohách kosodrevinou, v najvyšších polohách sa už žiadne lesy nevyskytujú.

V Tatrách žije množstvo živočíšnych druhov, medzi najvzácnejšie patrí kamzík vrchovský tatranský, srnec hôrny, jeleň lesný, svišť vrchovský tatranský, hraboš tatranský a hraboš snežný tatranský. Z veľkých šeliem sa tu nachádza rys ostrovid, vlk obyčajný, medveď hnedý, mačka divá. Vtáctvo tvorí napríklad orol skalný, sokol sťahovavý, sokol myšiar, kuvik vrabčí, výr skalný či sova lesná. Z riečnych živočíchov tu nájdeme vydru riečnu a v tatranských potokoch sa vyskytuje aj pstruh riečny.

Všetky rastliny a živočíchy sú na území TANAP-u celoročne prísne chránené.

Ak sa chystáte na turistiku do Tatier, nemali by vo vašom batohu chýbať tieto dôležité veci

 • pevná turistická obuv nad členky s vibramovou podrážkou
 • termobielizeň, ktorá odvádza pot
 • vrchný odev z nepremokavého a vetroodpudivého materiálu
 • plášť do dažďa, čiapka a rukavice v prípade zhoršenia počasia
 • turistické palice
 • v prípade slnečného počasia si nezabudnite vziať so sebou aj slnečné okuliare, šatku alebo šiltovku na hlavu a krém na opaľovanie
 • dostatok tekutín a jedla
 • minilekárnička (sterilný obväz, dezinfekcia)

Povinnosti návštevníka horských oblastí podľa Horskej záchrannej služby:

 • musí dodržiavať pokyny horskej služby
 • riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti
 • správať sa tak, aby neohrozoval vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb
 • ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti
 • pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu sa musí zapísať do knihy vychádzok a výstupov
 • uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú