Možnosti turistiky v zime

Tatranský štít v zime

Počas zimnej uzávery si môžete vychutnať nenáročné túry buď na Hrebienok, Tatranskú Polianku či Batizovské Pleso, pokiaľ nie je na trase súvislá pokrývka snehu. Každú zimu je vo vysokohorskom prostredí vytýčených približne 20 km značkovaných turistických chodníkov, ktoré sú pre turistov sprístupnené len po vysokohorské chaty. Treba preto pri návšteve v tatranskom prostredí myslieť na to, že turistické chodníky končiace na vrcholoch tatranských štítov sú uzavreté s výnimkou Slavkovského štítu, ktorý je podľa návštevného poriadku TANAP prístupný v čase mimo snehovej pokrývky.

Pred túrou sa vždy informujte o aktuálnom počasí a stave turistických chodníkov na Horskej záchrannej službe alebo v Turistickom informačnom centre v Starom Smokovci. Na Sliezsky dom sa v zime dostanete turistickými chodníkmi z Tatranskej Polianky, Starého Smokovca, ale aj z Tatranských Zrubov.

Prístupné trasy v zimnom období vo Vysokých Tatrách:

1. Štrbské Pleso (1355 m) – Jamské pleso (1447 m) – Tri studničky (1141 m) – Štrbské Pleso (1355 m)

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Štrbské Pleso – Jamské pleso (červená, 1 h 15 min.), Jamské pleso – Tri studničky (červená, 1 h), Tri studničky – Štrbské Pleso (zelená, 1 h 45 min.)

Prevýšenie: 306 m
Spolu čas: 4 h
Obtiažnosť: nenáročná

2. Štrbské Pleso (1355 m) – Mlynická dolina – vodopád Skok (1785 m) a späť

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Štrbské Pleso – vodopád Skok (žltá, 1 h 45 min.), späť Skok – Štrbské Pleso (žltá, 1 h 30 min.)

Prevýšenie: 430 m
Spolu čas: 3 h 15 min.
Obtiažnosť: nenáročná

3. Starý Smokovec (1010 m) – Sliezsky dom (1670 m) – Tatranská Polianka (1005 m)

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Starý Smokovec – Velická poľana (žltá, 2 h), Velická poľana – Sliezsky dom (zelená, 15 min.), Sliezsky dom – Tatranská Polianka (zelená, 2 h)

Prevýšenie: 660 m
Spolu čas: 4 h 15 min.
Obtiažnosť: nenáročná

4. Starý Smokovec (1010 m) – Hrebienok (1285 m) – Sliezsky dom (1670 m) – Starý Smokovec (1010 m)

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Starý Smokovec – Hrebienok (zelená, 45 min.), Hrebienok – Sliezsky dom (červená, 2 h 15 min.), Sliezsky dom – Velická poľana (zelená, 15 min.), Velická poľana – Starý Smokovec (žltá, 1 h 30 min.)

Prevýšenie: 660 m
Spolu čas: 4 h 15 min.
Obtiažnosť: nenáročná

5. Starý Smokovec (1010 m) – Hrebienok (1285 m) – vodopády Studeného potoka (1247 m) – Reinerova chata (1290 m) – Zamkovského chata (1475 m) – Hrebienok

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Starý Smokovec – Hrebienok – vodopády Studeného potoka (zelená, 1 h), vodopády – Reinerova chata (modrá, 15 min.), Reinerova chata – Obrovský vodopád – Zamkovského chata (červená, 30 min.), Zamkovského chata – Hrebienok (červená, 45 min.)

Prevýšenie: 465 m
Spolu čas: 2 h 30 min.
Obtiažnosť: nenáročná

6. Starý Smokovec (1010 m) – Hrebienok (1285 m) – Reinerova chata (1290 m) Zbojnícka chata (1966 m) a späť

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Starý Smokovec – Hrebienok (zelená, 45 min. alebo pozemná lanovka, 10 min.), Hrebienok – Reinerova chata (červená, 30 min.), Reinerova chata – Zbojnícka chata (modrá, 2 h), Zbojnícka chata – Hrebienok (modrá + červená, 2 h 30 min.), Hrebienok – Starý Smokovec (zelená, 30 min. alebo pozemná lanovka, 10 min.)

Prevýšenie: 950 m
Spolu čas: 6 h 15 min.
Obtiažnosť: náročná

7. Starý Smokovec (1010 m) – Hrebienok (1285 m) – Zamkovského chata (1475 m) – Téryho chata (2015 m) a späť

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Starý Smokovec – Hrebienok (zelená, 45 min. alebo pozemná lanovka, 10 min.), Hrebienok – Zamkovského chata (červená, 1 h), Zamkovského chata – Téryho chata (zelená, 2 h), Téryho chata – Zamkovského chata (zelená, 1 h 30 min.) – Hrebienok (červená, 45 min.) – Starý Smokovec (zelená, 30 min.)

Prevýšenie: 1 005 m
Spolu čas: 6 h 40 min.
Obtiažnosť: náročná

8. Tatranská Lomnica (850 m) – vodopády Studeného potoka (1247 m) – Tatranská Lesná (915 m)

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Tatranská Lomnica – vodopády Studeného potoka (modrá, 1 h 45 min.), vodopády Studeného potoka – Tatranská Lesná (žltá, 1 h 30 min.)

Prevýšenie: 397 m
Spolu čas: 3 h 15 min.
Obtiažnosť: nenáročná

9. Tatranská Lomnica (850 m) – Skalnaté pleso (1751 m) – Zamkovského chata (1475 m) – Reinerova chata – vodopády Studeného potoka (1247 m) – Tatranská Lomnica (850 m)

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso (zelená, 2 h 45 min. alebo kabínková lanovka, 15 min.), Skalnaté pleso – Zamkovského chata – Reinerova chata (červená, 1 h 45 min.), Reinerova chata – vodopády Studeného potoka – Tatranská Lomnica (modrá, 2 h)

Prevýšenie: 900 m
Spolu čas: 6 h 30 min.
Obtiažnosť: náročná

10. Biela voda, zastávka SAD (950 m) – Chata pri Zelenom plese (1551 m) – Veľké Biele pleso (1615 m) – Tatranské Matliare (885 m)

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Biela voda – Chata pri Zelenom plese (žltá, 3 h), Chata pri Zelenom plese – Veľké Biele pleso (červená, 30 min.), Veľké Biele pleso – Šalviový prameň – Tatranské Matliare (modrá, 3 h)

Prevýšenie: 665 m
Spolu čas: 6 h 30 min.
Obtiažnosť: náročná

11. Tatranská Kotlina (760 m) – Chata Plesnivec (1290 m) – Veľké Biele pleso (1615 m) – Chata pri Zelenom plese (1551 m) – Biela voda, zast. SAD (950 m)

ZNAČENIE A ČASOVÉ ÚDAJE: Tatranská Kotlina – Šumivý prameň – Chata Plesnivec (zelená, 1 h 45 min.), Chata Plesnivec – Veľké Biele pleso (zelená, 1 h 30 min.), Veľké Biele pleso – Chata pri Zelenom plese (červená, 30 min.), Chata pri Zelenom plese – Biela voda (žltá, 3 h 15 min.)

Prevýšenie: 855 m
Spolu čas: 7 h
Obtiažnosť: náročná