Triple room

Enjoy comfortable accommodation in triple rooms with a view of the Gerlach Peak.

Choose your accommodation category

Horský vodca Milan Packo

,,Najprv boli hviezdy – životná „lajna“ prvých 20 rokov – až tak, že som vyštudoval „hvezdárčinu“ na MF UK v Bratislave ... Zobraz viac. Potom prišlo lezenie a hory – a všetko ostatné skončilo, vrátane hvezdárčiny. Až kým neprišla rodina – manželka Erika, dcéra Natálka a syn Matúš. Vodca UIAGM som od roku 2000 až do dnes a dúfam, že ešte dlho budem :)“

niečo o mne