Hiker´s room

For all guests who plan to "be out more than in" we have prepared a hiker´s room with shared spaces.

Choose your accommodation category

Horský vodca Ján Peťo

Výstupy :

– Kaukaz (Užba 4888 m n. m., Elbrus 5628 m n. m., Džantugan 3988 m n. m.)
– Západný Ťan-Šan, Ugamský ch ... Zobraz viacrbát (Kyzyl Baš 4284 m n. m., Družba 4148 m n. m.– prvovýstupy)
– Alpy (Piz Palu stredným pilierom, Mt.Blanc cez Ostrohu Brenvy, Grossglockner Pallaviciniho žľabom a iné)
– Centrálny Ťan-Šan (Chan Tengri 7010 m n. m.)
– viac ako 400 ťažkých výstupov vo Vysokých Tatrách

niečo o mne